In het kort:

Privacy en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Dit om het gebruik van privacy gevoelige gegevens te reguleren en om de rechten van u als cliënt te waarborgen.

 

In mijn praktijk werk ik met twee categorieën cliëntgegevens:

  • in het cliëntdossier;
  • als onderdeel van de financiële administratie.

 

Cliëntendossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een cliëntdossier van u aanleg. Dit aanleggen van een dossier is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Ik houd uw cliëntdossier elektronisch bij.

 

Een dossier bevat uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook neem ik in het cliëntdossier gegevens op die voor de behandeling noodzakelijk of van belang zijn (of kunnen zijn), bijvoorbeeld uw woon- en werksituatie, hobby’s, gezinssituatie/burgerlijke staat. Of gegevens die, na uw uitdrukkelijke toestemming, zijn opgevraagd bij uw huisarts of een andere zorgverlener.
Ik ben de enige die toegang heeft tot de cliëntdossiers. Ik heb geheimhoudingsplicht. Sporadisch is er een stagiair, die eerst na toestemming van u als cliënt toegang heeft tot uw dossier. Ook de stagiair heeft geheimhoudingsplicht.

 

Financiële administratie

Mijn financiële administratie voer ik digitaal. De financiële gegevens staan in de Cloud, versleuteld met end-to-end encryptie. Dat betekent dat de data versleuteld zijn opgeslagen en alleen op mijn eigen computer leesbaar kunnen worden gemaakt. De servers staan in landen die voldoen aan EU databescherming regelgeving.

Een email die u als cliënt aan mij verstuurt, is met SSL beveiligd. Dit houdt in dat de informatie versleuteld wordt verzonden en onderweg niet kan worden onderschept. Deze beveiliging is begrensd tot mijn computer en verbinding. Mocht uw eigen pc/tablet/smartphone worden gehackt, dan is het natuurlijk wel mogelijk dat derden de inhoud kunnen lezen.

 

AVG

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) doe ik mijn best uw privacy van te waarborgen:

  • door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens;
  • door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot persoonlijke en medische gegevens hebben.

 

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA) (zie: www.acupunctuur.nl). Via de NVA ben ik tevens aangesloten bij de Koepel Alternatieve Behandelwijze (KAB), die garant staat voor een correcte afhandeling bij eventuele klachten over behandeling of therapeut (zie: www.kab-klachten.nl).

 

Uitgebreidere informatie over welke gegevens ik precies noteer en waarvoor ik deze gegevens gebruik, kunt u hier vinden. Hierin staan ook uw wettelijke rechten als cliënt vermeld.

 

 

© Copyright Tonsan 2014 | Colofon